Trường Mầm non Địa Linh tham dự hội thi Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Tháng Tư 2, 2017 12:18 sáng

Thuc hiện Quyết định số 05/PGDĐT ngày 8/3/2017 của Phòng GD Ba Bể về việc thanh lập đoàn tham dự Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp tỉnh. Bà La Thị Điềm nhân viên nuôi dưỡng tại đơn vị tham gia hội thi và đạt được giải Nhì toàn đoàn, cá nhân đạt Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp tỉnh.image image image image image image