Đơn vị nhà trường tham gia Hội thi “Bé tập làm nội trợ” cấp huyện năm học 2016-2017

Tháng Tư 1, 2017 9:24 sáng

 

IMG_7001

phần thi màn chào hỏi

IMG_6999

phần thi màn chào hỏi

IMG_7002

phần thi “Cô và bé cùng làm nội trợ”

IMG_7003

Phần thị Bày tiệc ngọt

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Thực hiện kế hoạch số o2/KH – PGD ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Bể về việc tổ chức Hội thi “Bé tập làm nội trơ” cấp huyện năm học 2016 – 2017. Trường Mầm non Địa Linh sau khi tổ chức Hội thi ” Bé tập làm nội trợ” cấp trường đã chọn và  đã thành lập đoàn tham gia Hội thi cấp huyện vào ngày 23/03/2017  gồm 6 thành viên, trong đó 01 giáo viên do cô giáo Bàn Thị Minh Hằng và  05 học sinh khối lớp 5 tuổi. Hội thi diễn ra với với các phần thi. Phần thi thứ nhất: Màn Chào hỏi. Phần thị thứ hai: Bé thông minh. Phần thi thứ ba: Cô và bé tập làm nội trợ.