Thao giảng cấp trường lần 2 năm học 2016-2017

Tháng Tư 7, 2017 4:19 chiều

Vào tháng 03/2017 nhà trường đã tổ chức thao giảng cấp trường lần 2, có 100% giáo viên tham gia dự thi, mỗi giáo viên bốc thăm 2 tiết trong đó có 1 tiết là môn âm nhạc.

các tiết dạy đa số đều được đầu tư về bài giảng và theo đúng hướng dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm.

 

image

 

Một tiết dạy âm nhạc của lớp 4 tuổi

Tiết dạy học môn âm nhạc của lớp 4 tuổi